Inhalte werden geladen

Bewegung lesen

Fosbury-flop (dorsal)

 • Fosbury-flop avec 7 pas d'élan
  Tâche: 425289 | Secondaire 1 (Moyen)
  Auteur: Johannes Hensinger
  Kompetenzbereich(FR): Analyse de mouvement
  Fosbury-flop (dorsal)  
 • Tâche: 425313 | Primaire 5-8 (Moyen)
  Auteur: Dominik Owassapian
  Kompetenzbereich(FR): Analyse de mouvement
  Fosbury-flop (dorsal)  
 • Tâche: 425325 | Secondaire 1 (Moyen)
  Auteur: Dominik Owassapian
  Kompetenzbereich(FR): Analyse de mouvement
  Fosbury-flop (dorsal)